Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO - Razvoj in načrtovanje kariere
Za dve skupini svetovalcev v središčih ISIO in ESS projektu Svetovanje za zaposlene bomo 23. in 24. aprila 2019 izvedli delavnico z naslovom Razvoj in načrtovanje kariere. Na usposabljanju bodo udeleženci spoznali sociodemogafske in tehnološke sprožilce sprememb 4. industrijske revolucije, ki vplivajo na oblikovanje novih karier ter proces načrtovanja kariere pri posamezniku in se usposobili za uporabo orodja Karierno sidro.
 
Delavnico bo izvedla dr. Danijela Brečko, v okviru spopolnjevanj v projektu Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 06.12.2021, 11:53:52