Dnevi slovenski svtovalnih središč 2019 ter Info ISIO 2019/2020

Pred nami so Dnevi slovenskih svetovalnih središč, ki bodo letos potekali med 25. in 27. septembrom 2019. Središča ISIO bodo skupaj s partnerji pripravi različne dogodke, na katerih bodo predstavljala možnosti izobraževanja in učenja odraslih. Seznam dogodkov je objavljen na spletni strani na tej povezavi.

Ob dnevih smo zopet pripravili tudi skupni časopis vseh središč - Info ISIO 2019/2020 . V njem odrasli najdejo informacije o možnostih formalnega in neformalega izobraževanja, o svetovalni podpori za zaposlene in druge skupine odraslih. V njem pa je tudi več zgodb odraslih, ki so s svetovalno pomočjo naredili korak v izobraževanju in/ali učenju. 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 20.02.2020, 08:16:29