Nadaljevalno usposabljanje svetovalcev središč ISIO za izvajanje coachinga

Za svetovalce, ki izvajajo svetovalno dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 Zavod RS za zaposlovanje na Andragoškem centru Slovenije pripravlja nadaljevanje spopolnjevanja s področja coachinga z naslovom Usposabljanje svetovalcev središč ISIO za izvajanje coachinga - nadaljevanje.

Usposabljanje bo potekalo v obliki dveh delavnic in bo izvedeno 27. in 28. januarja 2020, izvedla jih bo Katarina Veselko, vodja projektov in strokovnjakinja za razvoj posameznikov, timov in organizacij v podjetju O. K. Consulting.

Usposabljanje se financira iz sredstev ESS projekta VKO NKT - Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev Nacionalne koordinacijske točke za VKO, katerega nosilec je Zavod RS za zaposlovanje.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 12.07.2020, 22:21:30