Usposabljanje za uporabo vprašalnika in smernic za vrednotenje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje
V torek, 11. februarja 2020 bo potekalo 8 urno usposabljanje svetovalcev središč ISIO za uporabo vprašalnika za vrednotenje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje.

Na usposabljanju se bodo svetovalci najprej seznanili z razsežnostjo in pomenom kompetence kulturna zavest in izražanje ter s podlagami, ki jih za vrednotenje te ključne kompetence ponujajo evropski in Unescovi dokumenti. Spoznali bodo smernice za vrednotenje te kompetence, tako splošne kot oblikovane posebej za turistično dejavnost, kjer je ta kompetenca izrazito pomembna.

Svetovalci bodo pregledali dva vprašalnika, splošnega in za turistično dejavnost, ki smo jih pripravili na Andragoškem centru Slovenije. Po praktični uporabi vprašalnika bodo rezultate uporabili kot podlago za simulacijo svetovalnega pogovora. Mnenja o razvitosti te kompetence bodo tudi zapisali.

Usposabljanje bo izvedla zunanja sodelavka Andragoškega centra, dr. Ksenija Vidmar Horvat.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 22:46:21