Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 26.05.2020, 17:10:32