Usposabljanje svetovalcev središč ISIO s področja timskega dela

Za svetovalce v ESS projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 Zavod RS za zaposlovanje na Andragoškem centru Slovenije pripravlja spopolnjevanje z naslovom Timsko delo in doseganje sinergij pri timskem delu v svetovalni dejavnosti.

Usposabljanje bo potekalo v obliki dveh enodnevnih delavnic in bo izvedeno 7. in 8. julija 2020, izvedla jih bosta Nikolaj Mejaš in Anja Poznič iz podjetja O. K. Consulting.

Usposabljanje se financira iz sredstev ESS projekta VKO NKT - Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev Nacionalne koordinacijske točke za VKO, katerega nosilec je Zavod RS za zaposlovanje.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.09.2021, 03:51:39