Dnevi svetovalni središč 2020 in Info ISIO 2020/2021

Zopet so pred nami so Dnevi svetovalnih središč, ki bodo letos potekali med 23. in 25. septembrom 2020. Središča ISIO bodo skupaj s partnerji pripravi različne dogodke, na katerih bodo predstavljala možnosti izobraževanja in učenja odraslih. Seznam dogodkov je objavljen na spletni strani na tej povezavi.

Ob dnevih smo zopet pripravili tudi skupni časopis vseh središč - Info ISIO 2020/2021. V njem odrasli najdejo informacije o možnostih formalnega in neformalega izobraževanja, o svetovalni podpori, preberejo pa si lahko tudi o svetovanju na daljavo. V njem pa je tudi več zgodb odraslih, ki so s svetovalno pomočjo naredili korak v izobraževanju in/ali učenju. 
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 23:13:44