Nov strokovni priročnik Kazalniki kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih

Sodelavci ACS smo v letu 2020 prenovili kazalnike kakovosti v okviru Modela presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih. Kazalnike smo izdali tako v tiskani kot elektronski obliki. Elektronska izdaja je na voljo na tej povezavi.

 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.09.2021, 04:30:28