Delavnica središč ISIO in SSU

V torek, 21. decembra in v sredo, 22. decembra 2021 bo potekala delavnica središč ISIO in SSU z naslovom Dejavnost središč ISIO in SSU v 2021 in načrti za leto 2022.

Vsebine delavnice bodo:

  • predstavitev rezultatov svetovalne dejavnosti v IO v letu 2021;
  • skupne aktivnosti v letu 2021 in načrti za 2022;
  • predstavitev aplikacije SDIO;
  • predavanje na temo čustveno-inteligentne komunikacije;
  • predstavitev primerov dobrih praks: predstavitev projekta GLAS - Guidance for Low-skilled Adults towards Skills   Assessment and Validation (CIK Trebnje).

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 03.07.2022, 17:48:24