Slovenski dokumenti in gradiva
Politike na področju vodenja kariere s priporočili

Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 (ReNPIO13-20)

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011

Strategija vseživljenjskosti učenja, Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (ReNPIO)


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.09.2021, 02:52:00