Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Projekt GOAL - Svetovanje odraslim v izobraževanju

Mednarodni projekt Svetovanje odraslim v izobraževanju (Guidance and Orientation for Adult Learners - GOAL) (2015-2018) deluje v okviru projekta Erasmus+.

Nosilec projekta v Sloveniji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, partnerja pa Andragoški center Slovenije in Center RS za poklicno izobraževanje.

Nove pristope svetovanja za odrasle smo v Sloveniji preizkusili v štirih izobraževalnih organizacijah:

- Biotehniški izobraževalni center Ljubljana,
- CDI Univerzum - Svetovalno središče Ljubljana,
- Šolski center Velenje in
- Ljudska univerza Velenje - Svetovalno središče Velenje.

Več o projektu in že doseženih rezultatih vseh 6 držav si lahko preberete na spletni strani www.projectgoal.eu ter na www.adultguidance.eu.

Poleg Slovenije v projektu sodelujejo še partnerji iz držav:

- Belgije (koordinatorji projekta),
- Češka Republika,
- Islandija,
- Litva,
- Nizozemska ter
- Turčija (tihi partner).

Sodelavci Pedagoškega Inštituta iz Londona so poskrbeli za evalvacijo projekta ter razvoj metodologije za spremljanje in merjenje učinkov svetovanja.

Cilji projekta so bili izboljšati možnosti svetovanja za odrasle v vseh partnerskih državah in prispevati k povečanju vključenosti manj izobraženih odraslih v vseživljenjsko učenje, s tem pa k njihovi večji vključenosti in mobilnosti na trgu dela.

V projektu smo preizkušali nove pristope svetovalne dejavnosti za odrasle:

  • v partnerstvu svetovalnih središč za izobraževanje odraslih - med središči ISIO in šolskimi centri;
  • z razvojem partnerstev z drugimi organizacijami na nacionalni in regionalni ravni v podporo svetovalni dejavnosti;
  • s terenskimi dejavnostmi - z različnimi načini vključevanja ranljivih skupin odraslih v svetovanje v regionalnih okoljih (angl.: "outreach");
  • z uporabo novih svetovalnih pripomočkov in 
  • z nagradnjo kompetenc svetovalca.

V triletnem obdobju trajanja projekta je nastalo precej strokovnih in tudi promocijskih gradiv, ki bodo svetovalcem, nosilcem politik ter strokovni javnosti v pomoč pri razvoju in implementaciji svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Gradiva najdete na povezavi z naslovom Gradiva v projektu GOAL.

Projekt se je zaključil v januarju 2018, v decembru pa je potekala v Ljubljani zaključna konferenca. Več o konferenci si lahko preberete na tej strani<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 03.07.2022
 
DOGODKI
Nov priročnik: Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Delavnica središč ISIO in SSU

Usposabljanje svetovalcev središč ISIO in SSU

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave