Gradiva v projektu GOAL

V triletnem delovanju projekta GOAL je nastalo več uporabnih strokovnih in promocijskih gradiv tako o projektu kot o drugih temah svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Ta gradiva so na voljo tudi na spletu in jih lahko izberete s klikom na njihove naslove:

Nacionalno evalvacijsko poročilo za Slovenijo (v slovenskem jeziku)

Skupno evalvacijsko poročilo vseh držav partneric (Final cross-country evaluation report)

Kompetence svetovalca v svetovanju odraslim v izobraževanju

Proces svetovanja odraslim v izobraževanju

Terensko delo v svetovanju odraslim v izobraževanju

Brošura, ki vsebuje povzetek ugotovitev evalvacije projekta za Slovenijo

Promocijska zgibanka, namenjena strokovni javnosti

Promocijski zgibanki, namenjeni svetovancem, ki so ga izvajale izbrane organizacije v času trajanja projekta GOAL: v osrednjeslovenski regiji in v savinjski regiji.

 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 12.08.2022, 13:08:14