Zaključna konferenca projekta GOAL

Zaključna konferenca projekta je potekala 7. decembra 2017 v Radisson Blu Plaza hotelu v Ljubljani. Na konferenci so bili predstavljeni rezultati projekta, priporočila za nadaljnji razvoj svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, svoje izkušnje pa so predstaviti tudi vključeni svetovalci in partnerji na nacionalni in regionalni ravni.

Po uvodnem video pozdravu koordinatorke projekta, Nadie Reynders iz Flamskega Ministrstva za izobraževanje je udeležence nagovorila državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Andreje Barle Lakota, in poudarila pomen izobraževanja odraslih ter posebej svetovanja kot ene temeljnih podpornih aktivnosti za uspešno izobraževanje in učenje. V nadaljevanju so sodelavke nacionalnega projektnega tima predstavile projekt ter njegove rezultate in predloge za nadaljni razvoj področja.

Drugi del konference je bil namenjen izkušnjam sodelujočih v projektu. Svojo izkušnjo je v video posnetku predstavila gospa Sabina iz Velenja, sledili sta dve panelni razpravi:

  • v prvi sta dve svetovalki in dve partnerki v projektu predstavili svoje izkušnje sodelovanja v projektu ter dodano vrednost tega sodelovanja tako pri izvajanju svetovalne dejavnosti kot pri sodelovanju v partnerski mreži;
  • v drugi so predstavniki nacionalnih partnerjev predstavili svoj pogled na podporo odraslim pri vključevanju v procese izobraževanja/usposabljanja/učenja ter svoje predloge za nadaljnji razvoj svetovalne dejavnosti na ravni sistema in politike.
 Gradivo s konference je objavljeno spodaj:

GOAL brošura
(pdf, 32 str., 1,7 MB)


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 12.08.2022, 12:10:24