Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Gradiva v projektu GOAL

V triletnem delovanju projekta GOAL je nastalo več uporabnih strokovnih in promocijskih gradiv tako o projektu kot o drugih temah svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Ta gradiva so na voljo tudi na spletu in jih lahko izberete s klikom na njihove naslove:

Nacionalno evalvacijsko poročilo za Slovenijo (v slovenskem jeziku)

Skupno evalvacijsko poročilo vseh držav partneric (Final cross-country evaluation report)

Kompetence svetovalca v svetovanju odraslim v izobraževanju

Proces svetovanja odraslim v izobraževanju

Terensko delo v svetovanju odraslim v izobraževanju

Brošura, ki vsebuje povzetek ugotovitev evalvacije projekta za Slovenijo

Promocijska zgibanka, namenjena strokovni javnosti

Promocijski zgibanki, namenjeni svetovancem, ki so ga izvajale izbrane organizacije v času trajanja projekta GOAL: v osrednjeslovenski regiji in v savinjski regiji.

 << Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 03.07.2022
 
DOGODKI
Nov priročnik: Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Delavnica središč ISIO in SSU

Usposabljanje svetovalcev središč ISIO in SSU

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave