Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

 Pozdravljeni na spletni strani, namenjeni svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih. Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih je ena temeljnih podpornih dejavnosti, ki pomembno prispeva k motivaciji odraslih za vključevanje in nadaljevanje izobraževanja. 

Da bi odraslim pomagali do brezplačnih  informacij, ki jih potrebujejo, smo na Andragoškem centru v Sloveniji razvili mrežo sedemnajstih regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih - središč ISIO. Vsa središča imajo skupno poslanstvo, vizijo in vrednote dela . Njihova dejavnost, nadaljnji razvoj in podpora, ki jim jo daje Andragoški center Slovenije, se financirata iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sredstev Evropskega socialnega sklada.

Več o tem, kakšno pomoč nudijo svetovalna središča za izobraževanje odraslih. Vabljeni k ogledu še vedno aktualnega videa Svetovanje za znanje. V njem sta predstavljeni dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Video je nastal v okviru projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012-2014 v Sloveniji.

Letos bomo središča ISIO in Andragoški center Slovenije konec septembra, med 23. in 25. septembrom ponovno pripravili že tradicionalne Dneve svetovalnih središč. Središča bodo skupaj s partnerji na različnih javnih mestih pripravila različne izobraževalne in promocijske dogodke, s katerimi želimo odrasle spodbujati k vključevanju v izobraževanje.Središča kljub omejitvam organizirajo številne dogodke, na stojnicah, kjer se boste lahko informirali o različnih možnostih izobraževanja, na voljo pa vam bodo tudi številne predstavitve in brezplačne delavnice. Poiščite dogodke v vaši bližini. Seznam najdete tu.

Pripravili pa smo tudi dvanajsto izdajo skupnega glasila Info ISIO 2020/2021, v katerem najdete različne vsebine: predstavitev svetovanja v središčih ISIO, projekta Svetovanje zaposlenim, možnosti vključitve v formalno, neformalnega izobraževanje. Seveda brez primerov dobre prakse ne gre, zato predstavljamo primer svetovanja na daljavo v središču ISIO Gorenjska, pa svetovanje v podjetju Rižanski vodovod. V časopisu pa najdete tudi kar nekaj zgodb odraslih, ki so se odločili za spremembo in se s pomočjo svetovalne podpore vključili v izobraževanje. Vabljeni k prebiranju. 

 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 20.01.2021, 09:24:22