Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

 Pozdravljeni na spletni strani, namenjeni svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih. Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih je ena temeljnih podpornih dejavnosti, ki pomembno prispeva k motivaciji odraslih za vključevanje in nadaljevanje izobraževanja. 

Da bi odraslim pomagali do brezplačnih  informacij, ki jih potrebujejo, smo na Andragoškem centru v Sloveniji razvili mrežo sedemnajstih regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih - središč ISIO. Vsa središča imajo skupno poslanstvo, vizijo in vrednote dela . Njihova dejavnost, nadaljnji razvoj in podpora, ki jim jo daje Andragoški center Slovenije, se financirata iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sredstev Evropskega socialnega sklada.

Več o tem, kakšno pomoč nudijo svetovalna središča za izobraževanje odraslih. Vabljeni k ogledu še vedno aktualnega videa Svetovanje za znanje. V njem sta predstavljeni dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Video je nastal v okviru projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012-2014 v Sloveniji.

 V času različnih predvsem zaskrbljujočih novic vas vabimo,da del časa namenite prebiranju skupnega časopisa Središč ISIO in sodelavcev ACS - Info ISIO. Zadnja izdaja je na tej povezavi - Info ISIO 2019/2020, ostale številke pa najdete tu.

Vabljeni tudi k prebiranju različnih strokovnih gradiv, ki jih najdete na naši spletni strani v rubriki Knjižna polica. V njej najdete različne priročnike, strokovna gradiva, pripomočke in orodja, ki smo jih na področju svetovalne dejavnosti v IO ter vrednotenja predhodno pridobljenega znanja pripravili tako sodelavci ACS kot drugi strokovnjaki s področja izobraževanja odraslih. Sodelavci jo sproti dopolnjujemo z aktualnimi gradivi. 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 12.07.2020, 21:43:11