Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

 Pozdravljeni na spletni strani, namenjeni svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih. Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih je ena temeljnih podpornih dejavnosti, ki pomembno prispeva k motivaciji odraslih za vključevanje in nadaljevanje izobraževanja. 

Da bi odraslim pomagali do brezplačnih  informacij, ki jih potrebujejo, smo na Andragoškem centru v Sloveniji razvili mrežo sedemnajstih središč ISIO. V letu 2021 pa je začela delovati javna služba na področju svetovalne dejavnosti in svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih izvaja 34 organizacij za izobraževanje odraslih. Njihova dejavnost, nadaljnji razvoj in podporo, ki jim jo daje Andragoški center Slovenije, se financirata iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sredstev Evropskega socialnega sklada.

DNEVI SVETOVANJA ZA ZNANJE

Z različnimi promocijskimi in strokovnimi dogodki poskušamo dejavnost svetovanja odraslim še bolj približati. Vsako leto središča ISIO in Andragoški center Slovenije konec septembra pripravijo že tradicionalne Dneve svetovanja za znanje, ti so se prej odvijali pod imenom Dnevi svetovalnih središč.

Letos potekaljo v vseh 34 središčih ISIO in SSU med 22. in 24. septembrom. Skupaj s partnerji bodo na različnih javnih mestih pripravila različne izobraževalne in promocijske dogodke, s katerimi bodo predstavljali dejavnost svetovanja za vključevanje in nadaljevanje izobraževanje, ugotavljanja in dokumentiranja ter samostojnega učenja.Izpeljala pa bodo tudi različne brezplačne delavnice in predstavitve, večino od njih v živo, nekatere tudi po internetnih orodjih.

Dnevi svetovanja za znanje so tudi letos povezani s Tedni vseživljenjskega učenja. Ti potekajo med 6. septembrom in 10. oktobrom 2021, zato so dnevi ena od skupna akcij TVU.

SEZNAM DOGODKOV, ki jih središča ISIO in SSU pripravljajo, si lahko ogledate na tej povezavi.Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 06.12.2021, 11:01:58