Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je ena od temeljnih podpornih dejavnosti, ki odraslim zagotavlja:
  • pomoč pri odločanju za izobraževanje,
  • pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja,
  • pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere.
Da bi odraslim pomagali do brezplačnih  informacij, ki jih potrebujejo, smo na Andragoškem centru v Sloveniji razvili mrežo štirinajstih regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih središča ISIO. Vsa svetovalna središča imajo skupno poslanstvo, vizijo in vrednote dela. Njihova dejavnost, nadaljnji razvoj in podpora, ki jim jo daje Andragoški center Slovenije, se financirata iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sredstev Evropskega socialnega sklada.

Več o tem, kakšno pomoč nudijo svetovalna središča za izobraževanje odraslih, si lahko ogledate tudi v videu z naslovom Svetovanje za znanje. V njem sta predstavljeni dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Video je nastal v okviru projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012-2014 v Sloveniji.

 Vsako leto že tradicionalno potekajo Dnevi slovenskih svetovalnih središč, letošnji so potekali med 25. in 27. septebrom 2019. Središča ISIO so skupaj s partnerskimi organizacijami pripravila več kot 180  medijsko odmevnih dogodkov o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja v novem šolskem letu, npr. brezplačne delavnice, predavanja, stojnice znanja, posvete, dneve odprtih vrat.

Ob Dnevih slovenskih svetovalnih središč smo izdali že enajsto številko skupnega časopisa vseh središč ISIO, Info ISIO 2019/2020. V njej najdete uporabne prispevke in namige o izobraževanju: o možnostih vključitve v formalne in neformalne izobraževalne programe in usposabljanja, svetovalni podpori, ki jo nudijo središča ISIO, možnostih neformalnega učenja in izobraževanja za različne skupine odraslih ter možnostih sofinanciranja izobraževanja. Osrednji del časopisa je namenjen predstavitvi svetovalne dejavnosti za zaposlene, ki jo središča ISIO skupaj s partnerji izvajajo po celotni Sloveniji. Vabljeni k prebiranju časopisa. Preberete si lahko zgodbe zaposlenih, ki so s pomočjo svetovalne dejavnosti gradili svojo izobraževalno in karierno pot.

 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 20.02.2020, 07:17:02