Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

 Pozdravljeni na spletni strani, namenjeni svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih. Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih je ena temeljnih podpornih dejavnosti, ki pomembno prispeva k motivaciji odraslih za vključevanje in nadaljevanje izobraževanja. 

Da bi odraslim pomagali do brezplačnih  informacij, ki jih potrebujejo, smo na Andragoškem centru v Sloveniji razvili mrežo sedemnajstih središč ISIO. V letu 2021 pa je začela delovati javna služba na področju svetovalne dejavnosti in svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih izvaja 35 organizacij za izobraževanje odraslih. Njihova dejavnost, nadaljnji razvoj in podporo, ki jim jo daje Andragoški center Slovenije, se financirata iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sredstev Evropskega socialnega sklada.

DNEVI SVETOVANJA ZA ZNANJE

Z različnimi promocijskimi in strokovnimi dogodki poskušamo dejavnost svetovanja odraslim še bolj približati. Vsako leto središča ISIO in Andragoški center Slovenije konec septembra pripravijo že tradicionalne Dneve svetovanja za znanje, ti so se prej odvijali pod imenom Dnevi svetovalnih središč.

Letos bodo potekali med 21. in 23. septembrom 2022

V letu 2021 pa so potekali v 34 središčih ISIO in SSU med 22. in 24. septembrom 2021. Skupaj s partnerji so na različnih javnih mestih pripravili različne izobraževalne in promocijske dogodke, s katerimi so predstavljali dejavnost svetovanja za vključevanje in nadaljevanje izobraževanje, ugotavljanja in dokumentiranja ter samostojnega učenja.Izpeljala so tudi različne brezplačne delavnice in predstavitve, večino od njih v živo, nekatere tudi po internetnih orodjih. Izpeljali so preko 170 različnih dogodkov.

Dnevi svetovanja za znanje so bili povezani s Tedni vseživljenjskega učenja. Ti so potekali med 6. septembrom in 10. oktobrom 2021, zato so bili dnevi ena od skupna akcij TVU.

SEZNAM DOGODKOV, ki so jih središča ISIO in SSU pripravila, si lahko ogledate na tej povezavi.Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 18.08.2022, 07:00:45