Vrednote

V mreži štirinajstih svetovalnih središč sledimo sedmim skupnim vrednotam našega dela:

1. dostopnost

Svetovalna središča zagotavljamo odraslim prebivalcem Slovenije dostopnost svetovanja pri odločanju za izobraževanje ali med njim. Naše storitve so brezplačne.

Dostopnost zagotavljamo tako, da ponujamo svetovalne storitve na različnih lokacijah v regijah, v katerih delujemo, časovno pa svoje delo organiziramo tako, da so storitve dostopne čim večjemu delu prebivalstva.

Svoje storitve ponujamo prilagojeno posameznim skupinam prebivalcev (zaposlenim, brezposelnim, mladim, starejšim, ljudem z različnimi ovirami in drugim).

Informiramo in svetujemo osebno, po telefonu, pisno in po elektronski pošti.

Zavedamo se, da je dostopnost naših storitev zelo odvisna tudi od informiranosti prebivalstva, zato smo z raznovrstnimi informacijami o tem, kaj delamo in ponujamo, nenehno navzoči v okolju.

2. zaupnost

Zaupnost v naših svetovalnih središčih je temeljni odnos dela med svetovalcem in svetovancem. To pomeni, da nam lahko svetovanci brez strahu razkrijejo svoje pomisleke, želje, strahove v zvezi s svojo izobraževalno potjo. S svojim poslanstvom smo zavezani k zaupnosti pri vseh stikih s svetovanci. Zagotavljamo varstvo vseh osebnih podatkov, ki jih pridobimo od svetovancev.

3. spoštljivost

Vsem svetovalnim središčem ISIO, ki delujemo v Sloveniji, pomeni spoštljivost do svetovancev sprejemanje drugačnosti, individualnosti in posebnosti različnih svetovancev/svetovank.

Spoštljivost do svetovancev izražamo s sprejemanjem in vživljanjem v njihove težave, okoliščine in občutja, ustvarjamo možnosti za medsebojno zaupanje. Odgovore in informacije podajamo svetovancem na način, ki jim je najbližji glede na znanje, jezikovno zahtevnost in sposobnost razumevanja.

Pogovor s stranko je zaupen, prav tako ravnanje z vsemi podatki, ki smo si jih pridobili v informativno-svetovalnem procesu.

Spoštujemo odločitve svetovanca o nadaljnjem izobraževanju in/ali učenju, pri tem pa pri svetovanju naredimo vse, da mu pomagamo do zanj najboljše odločitve.

4. usmerjenost k stranki

V svetovalnih središčih smo usmerjeni k posamezniku in njegovemu problemu. Svetovanec je središče svetovalnega procesa, v katerem ga ozaveščamo in usposabljamo, da lahko s pomočjo različnih informacij odgovorno in samostojno sprejema odločitve o svojem nadaljnjem izobraževanju in v skladu z njimi tudi deluje.

5. objektivnost

V svetovalnih središčih ISIO pri svojem delu zagotavljamo objektivnost. Ta se izraža kot zaveza svetovalca, da pri svetovanju svetovancu vselej ponudi čim bolj celostno in za svetovanca primerno informacijo ali nasvet ne glede na morebiten drugačni osebni ali poslovni interes svetovalca. Svetovancem predstavljamo realne možnosti izobraževanja in učenja, ogibamo se nepreverjenim in osebnim interpretacijam.

6. strokovnost

Svetovalna središča za izobraževanje odraslih pojmujemo svojo strokovnost kot dobro poznavanje potreb različnih skupin svetovancev, svetovalnega procesa, načinov in metod svetovanja, različnih načinov obravnave posameznika, sposobnost iskanja učinkovitih rešitev, seveda pa tudi kot dobro poznavanje izobraževanja odraslih.

Redno samovrednotenje lastnega dela nam je podlaga za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje. Strokovnost krepimo s stalnim izpopolnjevanjem, sprotnim pridobivanjem novih informacij ter vlaganjem v osebno rast.

7. kakovost

V svetovalnih središčih nenehno skrbimo za kakovost svojega dela. Zato načrtno in metodološko podprto spremljamo, razčlenjujemo in vrednotimo naše delo. Na podlagi ugotovitev nenehno iščemo izboljšave in jih tudi vpeljujemo v svoje delo.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 16.06.2021, 02:22:23