Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Kakovost v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih

Na Andragoškem centru in v svetovalnih središčih redno spremljamo kakovost dela svetovalnih središč že od začetka njihovega delovanja. Leta 2007 smo se odločili za izboljšavo in nadgradnjo dosedanjega presojanja kakovosti.

S finančno podporo Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada smo začeli  razvijati in vpeljevati celostni model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih .

Ta temelji na treh temeljnih ciljih svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih:

 1. na zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam,
 2. na zagotavljanju kakovostnih svetovalnih storitev za izobraževanje in učenje,
 3. na učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjskem učenju.

V modelu so opredeljena temeljna področja delovanja svetovalnega središča ter njim pripadajoči standardi in kazalniki kakovosti ter merila. Model sestavlja deset področij:

 1. potencialni svetovanci (ciljne skupine),
 2. osebje,
 3.  viri, oprema, informacijske baze,
 4. svetovalni proces (temeljni proces),
 5. partnerstvo,
 6. informiranje in promocija,
 7. presojanje in razvijanje kakovosti,
 8. rezultati,
 9. učinki,
 10. vodenje, upravljanje in organiziranost.

V modelu je predvidena povezana kombinacija štirih prijemov za presojanje in razvijanje kakovosti, to so akreditacija, spremljanje, zunanja evalvacija in samoevalvacija.

V središčih ISIO potekajo dejavnosti samoevalvacije in spremljanja skozi celo leto, Andragoški center jim pri tem nudi strokovno podporo. Vsako leto pripravimo tudi skupno poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti  v središčih ISIO. Za leto 2018 je poročilo dostopno tukaj.

Dejavnosti presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO po posameznih letih si lahko ogledate tu.

Poleg presojanja kakovosti po zgoraj predstavljenem modelu smo na Andragoškem centru razvijali ter v praksi preizkusili metodo "kolegialnega presojanja kakovosti" ("Peer Review"). Več o metodi ter poteku preizkusa si lahko preberete na tej spletni povezavi.<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 06.12.2021
 
DOGODKI
Usposabljanje svetovalcev središč ISIO in SSU

Dnevi svetovanja za znanje - 22. - 24. september 2021

Novo strokovno gradivo Svetovanje po internetnih orodjih

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave