Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Samoevalvacija

Leta 2009 smo začeli s projektom Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO, ki ga je Andragoški center Slovenije zasnoval ob vpeljevanju modela presojanja in razvijanja kakovosti v mreži vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

Andragoški center Slovenije je pripravil usposabljanje za vodje svetovalnih središč in svetovalce, ki je obsegalo osem osemurnih delavnic. Svetovalna središča so opravila prvo samoevalvacijo in pripravila samoevalvacijsko poročilo, ki mu je sledila izdelava akcijskega načrta za razvoj kakovosti. V letu 2010 svetovalna središča izpeljujejo konkretne dejavnosti za izboljšanje kakovosti v skladu z akcijskimi načrti na področjih »rezultati«, »učinki« in »informiranje in promocija«.

Opredelili smo tudi skupnih sedem vrednot, skupno poslanstvo in vizijo delovanja svetovalnih središč. Vsako svetovalno središče je opredelilo še listino kakovosti in izjavo o kakovosti, v katerih je zapisano, kako zagotavlja kakovost svojih storitev in katere standarde.

Informacije o dejavnostih svetovalnih središč na področju razvijanju in presojanja kakovosti najdete na njihovih spletnih straneh.<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 25.09.2021
 
DOGODKI
Dnevi svetovanja za znanje - 22. - 24. september 2021

Novo strokovno gradivo Svetovanje po internetnih orodjih

Nov strokovni priročnik Kazalniki kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave