Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
svetovalnih središč
Dokumenti
in gradiva
Slovar
pojmov
Knjižna
polica
 
   
     
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Pregled dejavnosti presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO

 • Leta 2007 smo oblikovali izhodišča za razvoj kakovosti v svetovalnih središčih.
 • Leta 2009 smo razvili celostni model presojanja in razvijanja kakovosti in začeli v svetovalna središča vpeljevati metodo samoevalvacije.
 • Leta 2010 sta v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v sklopu modela potekala spremljanje dejavnosti in uresničevanje akcijskih načrtov, na Andragoškem centru Slovenije pa je prvo leto potekala zunanja evalvacija.
 • Leta 2011 je v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih potekal nov cikel samoevalvacije, hkrati pa sta nepretrgano potekala tudi spremljanje dejavnosti in uresničevanje akcijskih načrtov. Na Andragoškem centru Slovenije pa je potekala druga faza zunanje evalvacije.
 • Leta 2012 v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih poteka druga faza samoevalvacije, hkrati pa ponovno potekata tudi spremljanje dejavnosti in uresničevanje akcijskih načrtov za izboljševanje kakovosti. Na Andragoškem centru pa poteka tretja faza zunanje evalvacije. Pripravili smo Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2011, povzetek si lahko preberetu tu.
 • Leta 2013 v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih potek nov cikel samoevalvacije, spremljanje dejavnosti in uresničevanje akcijskih načrtov. Na Andragoškem centru Slovenije poteka četrto leto zunanje evalvacije. Pripravili smo tudi Poročilo o spremljanju delovanja svetovalnih središč v letu 2012, njegov povzetek si lahko preberet tu.
 • Leta 2014 v središčih ISIO poteka drugo leto samoevalvacije, središča so s partnerji opravila razprave o samoevalvacijskem poročilu, pripravljala akcijske načrte, potekalo je tudi vrednotenje dela na področju načrtovanih izboljšav. Na Andragoškem centru smo pripravili Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2013, preberete ga lahko na tej povezavi.
 • Leta 2015 v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih poteka vpeljevanje izboljšav po akcijskem načrtu izboljšav in pa spremljanje dejavnosti po načrtu spremljanja za leto 2015.
 • Leta 2016 v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih ravno tako poteka vpeljevanje izboljšav po akcijskem načrtu izboljšav in pa spremljanje dejavnosti po načrtu spremljanja za 2016.
 • Leta 2017 v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih potek nov cikel samoevalvacije, spremljanje dejavnosti in uresničevanje akcijskih načrtov.
 • Leta 2018 v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih poteka drugo leto samoevalvacije, središča so s partnerji opravila razprave o samoevalvacijskem poročilu, pripravljala akcijske načrte, potekalo je tudi vrednotenje dela na področju načrtovanih izboljšav. Hkrati so dejavnost svetovanja spremljala po načrtu spremljanja.


<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 26.05.2020
 
DOGODKI
Usposabljanja in dogodki na področju svetovalne dejavnosti v IO v času izrednih razmer

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave

 
SVETOVALNI KOTIČEK

Če potrebujete informacijo ali nasvet, povezan z izobraževanjem odraslih, nam vprašanje lahko zastavite v Svetovalnem kotičku.