Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
svetovalnih središč
Dokumenti
in gradiva
Slovar
pojmov
Knjižna
polica
 
   
     
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Pregled dejavnosti presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO

  • Leta 2007 smo oblikovali izhodišča za razvoj kakovosti v svetovalnih središčih.
  • Leta 2009 smo razvili celostni model presojanja in razvijanja kakovosti in začeli v svetovalna središča vpeljevati metodo samoevalvacije.
  • Leta 2010 sta v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v sklopu modela potekala spremljanje dejavnosti in uresničevanje akcijskih načrtov, na Andragoškem centru Slovenije pa je prvo leto potekala zunanja evalvacija.
  • Leta 2011 je v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih potekal nov cikel samoevalvacije, hkrati pa sta nepretrgano potekala tudi spremljanje dejavnosti in uresničevanje akcijskih načrtov. Na Andragoškem centru Slovenije pa je potekala druga faza zunanje evalvacije.
  • Leta 2012 v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih poteka druga faza samoevalvacije, hkrati pa ponovno potekata tudi spremljanje dejavnosti in uresničevanje akcijskih načrtov za izboljševanje kakovosti. Na Andragoškem centru pa poteka tretja faza zunanje evalvacije. Pripravili smo Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2011, povzetek si lahko preberetu tu.
  • Leta 2013 v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih potek nov cikel samoevalvacije, spremljanje dejavnosti in uresničevanje akcijskih načrtov. Na Andragoškem centru Slovenije poteka četrto leto zunanje evalvacije. Pripravili smo tudi Poročilo o spremljanju delovanja svetovalnih središč v letu 2012, njegov povzetek si lahko preberet tu.
  • Leta 2014 v središčih ISIO poteka drugo leto samoevalvacije, središča so s partnerji opravila razprave o samoevalvacijskem poročilu, pripravljala akcijske načrte, potekalo je tudi vrednotenje dela na področju načrtovanih izboljšav. Na Andragoškem centru smo pripravili Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2013, povzetek si lahko preberete na tej povezavi .


<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 18.10.2018
 
DOGODKI
Središča ISIO tudi na F3ŽO

Info ISIO 2018-2019

Dnevi slovenskih svetovalnih središč 2018

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave

 
SVETOVALNI KOTIČEK

Če potrebujete informacijo ali nasvet, povezan z izobraževanjem odraslih, nam vprašanje lahko zastavite v Svetovalnem kotičku.

 


rank tracker