Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Razvoj in uporaba metode »kolegialnega presojanja kakovosti« (»Peer Review«) v dejavnosti središč ISIO

V letu 2012 smo v dejavnosti 3 izbranih svetovalnih središč (Ljubljana, Murska Sobota, Žalec) preizkusili uporabo metode »kolegialnega presojanja kakovosti« (»peer review«).

V evropskem prostoru se že nekaj let razvija in uporablja v pristopih presojanja in razvijanja kakovosti, predvsem v poklicnem in strokovnem izobraževanju, tudi metoda »kolegialnega presojanja kakovosti« (»peer review«). S pomočjo sredstev Leonardo da Vinci je v preteklih letih potekalo več projektov, v okviru katerih se je razvijala in širila uporaba te metode. V letih 2008 in 2009 je v enem izmed teh mednarodnih projektov sodeloval tudi Andragoški center Slovenije (šlo je za projekt Peer Review Extended II - več o projektu na spletnem portalu: http://www.eqavet.eu/qc/gns/case-studies/european-projects/peer-review-extended.aspx, december 2012). Partnerjem smo dali pobudo, da bi v okviru projekta pripravili strokovna vodila za uporabo metode kolegialnega presojanja v svetovanju v izobraževanju odraslih. To smo tudi naredili, pripravili smo Priročnik o kolegialnem presojanju v svetovanju v izobraževanju odraslih (ACS, 2009). Rezultate smo leta 2009 predstavili na zaključni konferenci projekta v Lizboni in vzbudili so kar nekaj zanimanja, na osnovi katerega se je oblikovala pobuda za nov evropski projekt, ki je bil v letu 2010 prijavljen in potrjen na razpisu za projekte Leonardo da Vinci. Projekt se je imenoval EuroPeerGuid, v njem pa smo sodelovali predstavniki s Portugalske (koordinatorji projekta), Finske, iz Francije in Slovenije (več o projektu na spletnem portalu http://europeerguid.eu). Vsi partnerji v projektu, iz Slovenije je bil to Andragoški center Slovenije, smo si zastavili za cilj, da metodo kolegialnega presojanja praktično preskusimo v svojih omrežjih za svetovanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih, na podlagi tega pa pripravimo evropski priročnik o uporabi te metode v svetovanju, ki bi tudi drugim omogočal, da bi se z njo seznanili in jo uporabljali. To nam je tudi uspelo. Vsi partnerji smo izpeljali kolegialno presojo v svojih svetovalnih središčih, pri čemer so pri presoji sodelovali tudi kolegi - presojevalci iz partnerskih držav, kar je obogatilo praktični preskus uporabe metode kolegialnega presojanja in njegove rezultate.

Na podlagi pridobljenih izkušenj smo skupaj dopolnili že prej omenjeni Priročnik o kolegialnem presojanju v svetovanju v izobraževanju odraslih, tako da je dobil še mednarodno dimenzijo. Sedaj se lahko uporablja v različnih evropskih državah, saj smo mu dodali rešitve, ki so prenosljive in uporabne v različnih sistemih svetovanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih. Preveden je v angleščino, slovenščino, finščino, francoščino in portugalščino.

Kot smo že zapisali zgoraj, smo uporabo metode kolegialnega presojanja kakovosti preizkusili v treh izbranih središčih ISIO in ugotovili, da je primerna metoda za presojanje kakovosti dejavnosti svetovalnih središč. Kaj je bistvo te metode? V priročniku je zapisano, da je kolegialno presojanje »...oblika zunanje evalvacije, ki spodbuja ocenjevano svetovalno središče pri prizadevanjih za razvijanje kakovosti. Skupina zunanjih strokovnjakov, tako imenovanih kolegov presojevalcev (v besedilu bomo zanje največkrat uporabljali izraz »presojevalci«), je povabljena, naj presodi različne vidike kakovosti svetovalnega središča, na primer kakovost svetovalnega procesa, usposobljenost osebja, rezultate dela oz. kakovost celotnega svetovalnega središča. Med presojanjem presojevalci obiščejo svetovalno središče, ki je v postopku presoje. Kolegi presojevalci so v tem primeru sicer zunanji presojevalci, vendar sami delajo v podobnem okolju in so strokovno usposobljeni na področju, ki ga presojajo. Kolegi presojevalci so lahko vodje drugih svetovalnih središč, svetovalci iz drugih svetovalnih središč, lahko pa tudi svetovalci z drugih ravni izobraževalnega sistema. V posebnih primerih ali za presojanje posebnih procesov dela bi bili lahko presojevalci tudi drugi strokovnjaki (npr. strokovnjaki za promocijo, če bi se presojala kakovost promocije svetovalnega dela). Kolegi presojevalci so neodvisni in 'osebe na enakem položaju'« kakor tisti, katerih delo ocenjujejo.« (povzeto po Klemenčič, Možina, Vilič Klenovšek, 2012)

Ker so izkušnje uporabe metode kolegialnega presojanja v svetovanju v poklicnem izobraževanju odraslih in v svetovalnih središčih pokazale, da gre za proces, ki lahko sproža pomembne spodbude za razvoj kakovosti svetovanja za izobraževanje odraslih oz. za kakovost svetovalnih središč ali celotnega svetovanja v državi, bomo uporabo te metode v presojanju in razvijanju kakovosti v dejavnosti svetovalnih središč spodbujali tudi v nadaljnjem razvijanju in izvajanju pristopov presojanja in razvijanja kakovosti središč ISIO.<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 25.09.2021
 
DOGODKI
Dnevi svetovanja za znanje - 22. - 24. september 2021

Novo strokovno gradivo Svetovanje po internetnih orodjih

Nov strokovni priročnik Kazalniki kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave