Predstavitev dosežkov v informiranju in svetovanju tuji strokovni javnosti

Svoje razvojno delo in dosežke redno predstavljamo domači in mednarodni strokovni javnosti. V zadnjih letih smo svetovalno dejavnost predstavljali na tehle mednarodnih dogodkih:

Evropska konferenca o izobraževanju odraslih, Cordoba, Španija (21.-23. 4. 2010). Cilji konference so bili: osvetliti uresničevanje ciljev Akcijskega načrta izobraževanja odraslih Za učenje je vedno pravi čas, predstaviti sklepe Šeste mednarodne Unescove konference o izobraževanju odraslih - CONFINTEA VI in osvetliti njihov pomen za razvoj izobraževanje odraslih v državah Evropske unije ter predstaviti primere evropske dobre prakse na štirih področjih izobraževanja odraslih. Prav pri tej točki je mag. Tanja Vilič Klenovšek uspešno predstavila svetovalna središča za izobraževanje odraslih.

Regionalni posvet Evropske komisije za uresničevanje Akcijskega načrta za učenje odraslih, Ljubljana (4.-6. 11. 2010). Namen posveta je bil pregled napredka pri implementaciji Akcijskega načrta ter spodbuditev sinergije in medsebojnega sodelovanja držav v regiji. Predstavljenih je bilo nekaj primerov dobre prakse, mag. Tanja Vilič Klenovšek je v sodelovanju z Marjeto Gašperšič iz RIC Novo mesto predstavila informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih.

Mednarodna konferenca Adult Education and Knowledge Economy, Šibenik, Hrvaška (3.-5. junij 2007). Mag. Tanja Vilič Klenovšek je svetovalno dejavnost predstavila s  prispevkom Svetovanje v IO kot dejavnik družbenega in ekonomskega razvoja.

Strokovno srečanje izobraževalcev odraslih, Dunaj, Avstrija (30. 11. 2007). Na povabilo avstrijske organizacije Verband Wiener Volksbildung in v sodelovanju z dr. Heleno Verdel je pripravila mag. Tanja Vilič Klenovšek predavanje o konceptu in delovanju svetovalnih središč za izobraževanje odraslih v Sloveniji.

Evropska konferenca Europe goes Bamberg - European Conference for Adult Education Centres, Organisations and Associations, Bamberg, Nemčija (21.-25. 4. 2004). Mag. Tanja Vilič Klenovšek je na povabilo organizatorjev predstavila dejavnost svetovalnih središč in koncept projekta ISIO.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 12.07.2020, 23:34:15