Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Mednarodni projekti

GOAL - svetovanje odraslim v izobraževanju

Med leti 2015 in 2018 smo partnerji v mednarodnem projektu Erasmus+ GOAL - svetovalne odraslim v izobraževanju (Guidance and Orientation for Adult Learnes). V Sloveniji je vodilna institucija v projektu Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kot partnerja pa sodelujemo tudi Andragoški center Slovenije in Center RS za poklicno izobraževanje.

V projektu bomo na podlagi študije o potrebah manj izobraženih odraslih razvili pristope svetovalne dejavnosti za podporo različnim manj izobraženim skupinam odraslih. V Sloveniji so to prvenstveno odrasli iz skupin: migranti, manj izobraženi zaposleni in brezposelni, starejši od 50 let. Za namen izvajanja svetovanja bo vzpostavljeno partnerstvo med svetovalnimi središči za izobraževanje odraslih (središči ISIO) ter šolskimi centri, ki izvajajo tudi izobraževanje odraslih. Opredelili bomo tudi kompetence, ki jih morajo imeti svetovalci za delo z ranljivimi skupinami odraslih.Poleg svetovalne vsebine bo velik poudarek dan tudi evalvaciji; evalvirali se bodo procesi svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih. Rezultati evalvacije bodo omogočili podrobnejši vpogled v oblikovanje meril, pogojev ter dejavnikov, ki so ključni za uspeh te dejavnosti. Podatke bomo uporabili tudi za razvoj sistemske podpore na ravni urejanja politike in sodelovanja različnih partnerjev za nadgradnjo modelov svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v vseh državah partnericah.

V prvem letu delovanja se je dejavnost svetovanja pričela izvajati na regionalni ravni in sicer smo izbrali 2 izvajalca v Osrednjeslovenski regiji, to sta Središče ISIO Ljubljana in BIC Ljubljana ter 2 v Savinjski regiji: Središče ISIO Velenje ter Šolski center Velenje. Izpeljali smo prvo fazo (Wave 1) v načrtovani evalvaciji potekajoče svetovalne dejavnosti za izbrane ciljne skupine odraslih. 6 držav partneric smo pripravile nacionalna evalvacijska poročila, Londonski inštitut za izobraževanje (The Institute of Education) pa je pripravil skupno evalvacijsko poročilo. Slovensko poročilo najdete na tej povezavi.

Več o projektu na spletni strani projekta GOAL.

 

EUROPEERGUID

Med leti 2009 in 2011 smo sodelovali pri mednarodnem projektu EuroPeerGuid, ki je pomenil nadaljevanje projekta, v katerem smo v Slovenijo prenesli metodo kolegialne presoje (peer review) v postopkih presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževanju.

Temeljni namen tega projekta je bila širitev metode kolegialne presoje v svetovanje v izobraževanju odraslih. 

V projektu smo:

  • dopolnili in dogradili priročnik o kolegialnem presojanju v svetovanju v izobraževanju odraslih z vidika njegove uporabnosti na evropski ravni;
  • preizkusili metodo kolegialnega presojanja v svetovalni dejavnosti. V Sloveniji smo jo preizkusili v svetovalnih središčih ISIO;
  • izpeljali usposabljanje kolegov presojevalcev. V Sloveniji smo v slovenski jezik prevedli program usposabljanja za kolege presojevalce.
Več o projektu si lahko preberete tu.

 

SVETOVANJE NA DELOVNEM MESTU

V letih 2007-2009 smo sodelovali pri mednarodnem projektu Svetovanje na delovnem mestu (Leonardo da Vinci II - prenos inovacij). Sodelovanje je prineslo razvoj novih pristopov informiranja in svetovanja za spodbujanje vseživljenjskega učenja ter razvoja kariere zaposlenih, ki poteka na delovnem mestu. Cilji sodelovanja pri projektu so bili:

  • izmenjava znanja in izkušenj o pristopih informiranja in svetovanja zaposlenim na delovnem mestu med partnerji projekta;
  • razvoj novih pristopov pri svetovanju na delovnem mestu, ki so prilagojeni potrebam in posebnostim partnerskih držav;
  • možnosti usposabljanja strokovnjakov za razvoj in vpeljavo novih pristopov pri svetovanju na delovnem mestu v drugih partnerskih državah;
  • uporaba skupnih gradiv za usposabljanje svetovalcev in drugih strokovnjakov v partnerskih državah;
  • izdaja priročnika, v katerem bodo predstavljeni pristopi informiranja in svetovanja na delovnem mestu, izkušnje partnerskih držav pri tem ter vsebine usposabljanja vseh delujočih strokovnjakov.

Več o projektu si lahko preberete tu.  

 

SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH/AGETT (Leonardo da Vinci, 2002-2004)

Projekt je zajemal usposabljanje svetovalcev, nosilka projekta je bila Pedagoška fakulteta iz Tallina, Estonija, nosilec projekta v Sloveniji pa je bil Center RS za poklicno izobraževanje. Andragoški center Slovenije je bil partner Centru RS za poklicno izobraževanje pri izpeljevanju projekta v Sloveniji.

Izidi projekta so: štirideseturni program za svetovanje v izobraževanju odraslih. Posamezne teme iz modulov se uporabljajo pri usposabljanju svetovalcev za izobraževanje odraslih, ki ga izvaja ACS, in pri usposabljanju za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja  nacionalnih poklicnih kvalifikacij.<< Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 25.09.2021
 
DOGODKI
Dnevi svetovanja za znanje - 22. - 24. september 2021

Novo strokovno gradivo Svetovanje po internetnih orodjih

Nov strokovni priročnik Kazalniki kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave