OSNOVE IN ELEMENTI SVETOVALNE KOMUNIKACIJE

OSNOVE IN ELEMENTI SVETOVALNE KOMUNIKACIJE
Azra Kristančič, Anka Ostrman, 1998

Izdajatelj in kraj izdaje: AA Inserco, svetovalna družba, Ljubljana
Vrsta gradiva: strokovna monografija


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 26.05.2020, 16:52:32