Knjižna polica ISIO

Svetovanje v izobraževanju odraslih
AvtorLetoNaslov dela
Tanja Vilič Klenovšek, Andrej Kohont, Andreja Dobrovoljc, Danijela Brečko, Lea Zlodej, Karmen Vaupotič, Vera Mlinar, Urška Pavlič2019S svetovanjem za zaposlene do večje vključenosti v izobraževanje in usposabljanje
Tanja Vilič Klenovšek2018 (jan)Terensko delo v svetovanju odraslim v izobraževanju
Barbara Kunčič2018Proces svetovanja odraslim v izobraževanju
Andreja Dobrovoljc, Tanja Vilič Klenovšek2018Kompetence svetovalca v svetovanju odraslim v izobraževanju
Andreja Dobrovoljc, Barbara Kunčič Krapež, Ema Perme, Tanja Vilič Klenovšek, Tina Višekruna2017 (dec)Svetovanje odraslim v izobraževanju - Projekt GOAL, predstavitev in povzetek rezultatov za Slovenijo
Tanja Vilič Klenovšek, Andreja Dobrovoljc2016 (sept)15 let svetovalnih središč za izobraževanje odraslih
Jerca Rupert, Mihaela Anclin, Cvetka Čulk, Dušana Findeisen, Primož Jamšek, Tanja Vilič Klenovšek2013Prostovoljstvo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih
Tanja Vilič Klenovšek, Jerca Rupert, Sabina Jelenc Krašovec2011Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih
Sabina Jelenc Krašovec, Zoran Jelenc2011Andragoško svetovalno delo
Sabina Jelenc Krašovec, Zoran Jelenc2003Andragoško svetovalno deloVeč >>
Sonja Klemenčič, Tanja Vilič Klenovšek2002Svetovanje v izobraževanju odraslih: organiziranost, pogoji in način delovanjaVeč >>
Will Bartlett, Teresa Rees, Anthony Gordon Watts, 2000Adult guidance services and the learning society : emerging policies in the European UnionVeč >>


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 20.02.2020, 07:16:44