E portfolio

E PORTFOLIO
, 2012

Izdajatelj in kraj izdaje: Andragoški center Slovenije, Ljubljana
Vrsta gradiva: spletni pripomočekGradivo je dostopno na: http://eportfolijo.acs.si/
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 17.09.2019, 19:43:38