Izobraževalni programi

Pregled izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji

Programoteka ACS

Srednješolski izobraževalni programi - skupne informacije in pojasnila

Srednješolski izobraževalni programi

Visoko šolstvo v Sloveniji - portal z informacijami s področja visokega šolstva

Študentski.net - dodiplomski študijski programi
           
Nacionalna poklicna kvalifikacija

Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije   

Izobraževalna dejavnost ACS

Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju  

 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 03.07.2022, 16:49:58