Financiranje izobraževanja odraslih

Sofinanciranje stroškov šolnin odraslim

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. 

 

Štipendije za izobraževanje mladih in odraslih

British Council   
College of Europe        
Državne štipendije                         
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije   
Štipendije in študijske pomoči  

 


      


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.05.2019, 07:25:15