Druge domače povezave

Organizacije, povezane z izobraževanjem odraslih

Andragoški center RS   
Andragoško društvo Slovenije
Center za poklicno izobraževanje        
CIPS - Center za informiranje in poklicno svetovanje
CMEPIUS - Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja            
Državni izpitni center
ENIC NARIC center
Erasmus+ 
Euroguidance

EUROPASS      
Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko in andragogiko          
Gospodarska zbornica Slovenije          
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve            
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
MOVIT - zavod za razvoj mobilnosti mladih
Obrtna-podjetniška zbornica Slovenije       
Služba za mednarodno sodelovanje pri Univerzi v Ljubljani
Slovensko ogrodje kvalifikacij - SOK
Socialna zbornica Slovenije      
Študentska svetovalnica
Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih   
Šola za ravnatelje
Univerza na Primorskem            
Univerza v Ljubljani      
Univerza v Mariboru
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Vrednotenje izobraževanja - ENIC/NARIC
Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij
Zavod RS za šolstvo      
Zavod RS za zaposlovanje        
Zveza ljudskih univerz Slovenije  

Podatkovne zbirke

COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem in servisi    
Eurydice Slovenija      

Spletni portali        

CAREERJET - zaposlitveni iskalnik

E svetovanje - svetovanje pri zaposlitvi in poklicni orientaciji

Mojaizbira.si    

Karierni centri Univerze v Ljubljani

PLOTEUS - portal izobraževalnih možnosti v evropskem prostoru - v angleškem jeziku

EURES - evropski zaposlitveni portal

Portal znanja
    

Poročila o domačih in mednarodnih projektih

Confintea VI

The Development and State of the Art of Adult Learning and Education (ALE). National report of Slovenia                         


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 03.07.2022, 17:03:10