Učenje in izobraževanje na daljavo
EPALE blog o učenju na daljavo s seznamom različnih orodij in pripomočkov

EPALE Resource Kit - komplet orodij za izobraževalce odraslih za delo na daljavo

Evropska komisija - Education and Training: Resources and tools, portal spletnih virov, orodij za učence, učitelje in izobraževalce 

MojeZnanje, portal spletnih tečajev


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.09.2021, 03:51:01