Domov
ISIO
/ACS
Svetovalno
središče
Mreža
središč ISIO
Dokumenti
in gradiva
Knjižna
polica
   
 IZBOR VSEBIN

Kdo smo?

Kje smo?

Razvojno delo na
področju svetovalne
dejavnosti ACS

Mednarodno
sodelovanje

Projekt GOAL

Kakovost v svetovalnih
središčih


Svetovanje zaposlenim
 RAZPRAVLJALNICA

Razpravljalnica za svetovalce
svetovalnih središč
  

 

Druge domače povezave

Organizacije, povezane z izobraževanjem odraslih

Andragoški center RS   
Andragoško društvo Slovenije
Center za poklicno izobraževanje        
CIPS - Center za informiranje in poklicno svetovanje
CMEPIUS - Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja            
Državni izpitni center
ENIC NARIC center
Erasmus+ 
Euroguidance

EUROPASS      
Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko in andragogiko          
Gospodarska zbornica Slovenije          
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve            
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
MOVIT - zavod za razvoj mobilnosti mladih
Obrtna-podjetniška zbornica Slovenije       
Služba za mednarodno sodelovanje pri Univerzi v Ljubljani
Slovensko ogrodje kvalifikacij - SOK
Socialna zbornica Slovenije      
Študentska svetovalnica
Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih   
Šola za ravnatelje
Univerza na Primorskem            
Univerza v Ljubljani      
Univerza v Mariboru
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Vrednotenje izobraževanja - ENIC/NARIC
Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij
Zavod RS za šolstvo      
Zavod RS za zaposlovanje        
Zveza ljudskih univerz Slovenije  

Podatkovne zbirke

COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem in servisi    
Eurydice Slovenija      

Spletni portali        

CAREERJET - zaposlitveni iskalnik

E svetovanje - svetovanje pri zaposlitvi in poklicni orientaciji

Mojaizbira.si    

Karierni centri Univerze v Ljubljani

PLOTEUS - portal izobraževalnih možnosti v evropskem prostoru - v angleškem jeziku

EURES - evropski zaposlitveni portal

Portal znanja
    

Poročila o domačih in mednarodnih projektih

Confintea VI

The Development and State of the Art of Adult Learning and Education (ALE). National report of Slovenia                         << Nazaj
 
Natisni | Pravno obvestilo | Piškotki | Datum: 09.08.2022
 
DOGODKI
Nov priročnik: Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Delavnica središč ISIO in SSU

Usposabljanje svetovalcev središč ISIO in SSU

Arhiv dogodkov
UPORABNE POVEZAVE

Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja
Izobraževalni programi
Izvajalci izobraževanja odraslih
Domači razpisi v izobraževanju
Učenje in izobraževanje na daljavo
Financiranje izobraževanja odraslih
Druge domače povezave
Tujina - povezave