Razvojno delo na področju svetovalne dejavnosti ACS

Ob spremljanju in nadaljnjem razvoju dejavnosti svetovalnih središč skrbimo na ACS tudi za nadaljnji strokovni razvoj svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih.

Razvojno delo obsega:


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 18.10.2018, 12:07:00