Svetovalno središče Gorenjska
Svetovalno središče Gorenjska deluje v prostorih Ljudske univerze Jesenice (www.lu-jesenice.net), Delavska ulica 1. Svetovanje poteka:
  • osebno v pisarni na Delavski ulici 1,
  • po svetovalnem telefonu številka
    (04) 5 833 808,  
  • po elektronski pošti na naslovu: majdas@lu-jesenice.net.

Svetovalno središče deluje tudi v Kranju, v prostorih Ljudske univerze Kranj. Svetovanje poteka:

  • osebno v pisarni na Cesti Staneta Žagarja 1 v Kranju
  • po svetovalnem telefonu številka (04) 280 48 19
  • po elektronski pošti na naslov: svetovanje@univerza.si.

Po dogovoru je mogoče tudi skupinsko svetovanje in svetovanje zunaj sedeža svetovalnega središča.


Govor mag. Katje Dovžak, predstavnice Ministrstva za šolstvo in šport na otvoritvi Svetovalnega središča Gorenjska, 29.1.2008.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 12.08.2022, 12:11:20