Mreža središč ISIO

Središča ISIO delujejo v 35 javnih organizacijah za izobraževanje odraslih po celotni Sloveniji.

V letu 2022 je svetovalno dejavnost v IO pričela izvajati tudi Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur. Kontakt najdete na njihovi spletni strani. Vse ostale povezave najdete v spodnjem seznamu.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 17.05.2022, 05:28:49