Mreža svetovalnih središč za izobraževanje odraslih

V okviru omrežja svetovalnih središč za izobraževanje odraslih v Sloveniji deluje 17 svetovalnih središč. Njihove naslove in kontaktne podatke si lahko ogledate, če kliknete na vsakega od njih.

 1. Svetovalno središče Gorenjska,
 2. Svetovalno središče Gorenjska 1,
 3. Svetovalno središče Koper,
 4. Svetovalno središče Koroška,
 5. Svetovalno središče Ljubljana,
 6. Svetovalno središče Maribor,
 7. Svetovalno središče Murska Sobota,
 8. Svetovalno središče Nova Gorica,
 9. Svetovalno središče Novo mesto,
 10. Svetovalno središče Osrednjeslovenske regije,
 11. Svetovalno središče Pokolpje,
 12. Svetovalno središče Posavje,
 13. Svetovalno središče Postojna,
 14. Svetovalno središče Ptuj,
 15. Svetovalno središče Velenje,
 16. Svetovalno središče Zasavje,
 17. Svetovalno središče Žalec.

Vsa svetovalna središča se med seboj povezujejo z različnimi skupnimi dejavnostmi in dogodki. Najodmevnejša med njimi je gotovo vsakoletna skupna promocija ob DNEVIH SLOVENSKIH SVETOVALNIH SREDIŠČ, na kateri vsa središča z različnimi brezplačnimi dogodki in aktivnostmi promovirajo možnosti izobraževanja in učenja odraslih.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.09.2021, 04:00:04