Skupne dejavnosti svetovalnih središč

Svetovalna središča za izobraževanje odraslih se med seboj povezujejo z različnimi skupnimi dejavnostmi, najodmevnejša med njimi je vsakoletna skupna promocija ob dnevih slovenskih svetovalnih središč. V letu 2021 smo se odločili, da dogodek preimenujemo v Dneve svetovanja za znanje, vsebina pa ostaja nespremenjena.

Z organizacijo tega dogodka smo začeli leta 2004 in odtlej ga organiziramo vsako leto. Dogodek je iz prvotnega enodnevnega prerasel v tridnevnega. Njegov poglavitni namen je promocija možnosti formalnega in neformalnega izobraževanja v lokalnem okolju. Vsako leto pa se posebej posvetimo tudi drugim pomembnim temam.

Leta 2009 smo se odločili za pripravo skupnega časnika Info ISIO, v katerem poleg različnih možnosti izobraževanja še posebej predstavljamo novosti v izobraževalnem sistemu. Časnik smo pripravljali do leta 2020. Zadnjo številko časnika si lahko ogledate tu.

Andragoški center vsako leto poskrbi še za druga skupna promocijska gradiva (npr. plakate, zgibanke), pa tudi za obveščanje množičnih občil.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.09.2021, 04:05:48