Dnevi slovenskih svetovalnih središčDnevi slovenskih svetovalnih središč potekajo tretji ali četrti teden v septembru, v času, ko se odraslih odločajo za vpis v izobraževanje. Poglavitni namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ter predstavitev svetovalne podpore odraslim v središčih ISIO ter pri njihovih partnerskih organizacijah. Letošnji bodo potekali med 25. in 27. septembrom 2019.

Vseh sedemnajst svetovalnih središč (središč ISIO) skupaj s partnerskimi organizacijami vsako leto pripravi več medijsko odmevnih dogodkov o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja v novem šolskem letu ter o svetovalni podpori odraslim v izobraževanju. Svojo dejavnost predstavljajo na različnih javnih mestih, kjer so informacije dosegljive čim več odraslim. Z dogodki v teh treh dneh želimo povečati prepoznavnost središč v lokalnem okolju in ljudem predstaviti, kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ponujajo. Hkrati želimo promovirati učenje in izobraževanje ter spodbuditi odrasle k sodelovanju v formalnih in neformalnih izobraževalnih programih.Tudi letos so pripravila veliko različnih brezplačnih dogodkov. Seznam izvedenih je na voljo na spodnji povezavi.


SEZNAM DOGODKOV Z INFORMACIJO O KRAJU IN ČASU IZVEDBE


Središča ISIO se odločajo za različne oblike promocije izobraževanja: večina izvaja različne dogodke na javnih mestih in v nakupovalnih središčih in tako približa informacije tudi odraslim, ki svetovalne pomoči sicer ne iščejo v svetovalnem središču. Odraslim pa ponujajo tudi mnogo drugih brezplačnih dogodkov: predavanj, delavnic, predstavitev ter drugih tudi strokovnih dogodkov. V vseh svetovalnih središčih v tem času v lokalnih medijih intenzivno promovirajo dogodke in možnosti učenja v lokalnem okolju. Tako bo tudi letos vseh 17 središč izpeljajo okrog 180 različnih brezplačnih dogodkov, nekateri med njimi so tudi večdnevni.

Leta 2009 smo prvič pripravili skupen časnik vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih - v 2019 je izšla že enajsta številka. Njegov namen je odraslim predstaviti možnosti izobraževanja in učenja, novosti v formalnem in neformalnem izobraževanju ter jih s koristnimi informacijami usmeriti na spletne strani, kjer lahko dobijo nadaljnje informacije. Časopise iz preteklih treh let si lahko ogledate na tej povezavi.


Info ISIO 2019-2020
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 04.04.2020, 08:21:23