Dnevi svetovanja za znanje



Dnevi svetovanja za znanje (do leta 2020 Dnevi svetovalnih središč) potekajo tretji ali četrti teden v septembru, v času, ko se odraslih odločajo za vpis v izobraževanje. Poglavitni namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ter predstavitev svetovalne podpore odraslim v središčih ISIO ter pri njihovih partnerskih organizacijah. V letu 2021 bodo potekali med 22. in 24. septembrom 2021.

Vsa središča ISIO skupaj s partnerskimi organizacijami vsako leto pripravi več medijsko odmevnih dogodkov o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja v novem šolskem letu ter o svetovalni podpori odraslim v izobraževanju. Svojo dejavnost predstavljajo na različnih javnih mestih, kjer so  informacije dosegljive čim več odraslim. Z dogodki v teh treh dneh želimo povečati prepoznavnost središč v lokalnem okolju in ljudem predstaviti, kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ponujajo. Hkrati želimo promovirati učenje in izobraževanje ter spodbuditi odrasle k sodelovanju v formalnih in neformalnih izobraževalnih programih.Tudi v letu 2021 pripravljajo veliko različnih brezplačnih dogodkov, trenutno jih je že skoraj 170, se pa seznam še dopolnjuje. ogledate si ga lahko s klikom na seznam dogodkov.


SEZNAM DOGODKOV DNEVOV SVETOVANJA ZA ZNANJE 2021

 


Več informacij o svetovalni dejavnosti, ki jo izvajajo središča ISIO in središča SSU pa si lahko ogledate tudi v letaku, ki smo ga pripravili ob Dnevih svetovanja za znanje.

 

Poslanico mag. Tanje Vilič Klenovšek, vodje Središča za svetovanje in vrednotenje ob začetku letošnjih dnevov, si lahko ogledate tu.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 03.07.2022, 17:27:48