Svetovalno središče Sežana/Koper Capodistria

Svetovalno središče Koper deluje v prostorih Ljudske univerze Koper (http://www.lu-koper.si/), na Cankarjevi ulici 33 v Kopru. Svetovanje poteka:

  • v prostorih Ljudske univerze Koper na Cankarjevi 33 v Kopru,
  • po telefonu: 05/ 612 80 06 in 040 469 521,
  • po elektronski pošti: isio@lu-koper.si.

Središče deluje tudi v prostorih Ljudske univerze Sežana (www.lu-sezana.si) na Bazoviški ul. 9, v Sežani in sicer:

  • osebno v pisarni na Bazoviški cesti 9,
  • po svetovalnem telefonu številka  05 73 11 301,  
  • po elektronski pošti na naslovu: info@lu-sezana.si.


V Svetovalnem središču Koper.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 04.04.2020, 17:47:35