Svetovalno središče Ljubljana

Svetovalno središče Ljubljana deluje v prostorih Centra za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva ulica 4, Ljubljana (http://www.cdi-univerzum.si/). Svetovanje poteka:

Svetovalno središče Ljubljana deluje tudi v drugih krajih, v katerih, si lahko ogledate na tej spletni strani.

 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 12.08.2022, 12:54:43