Svetovalno središče Pokolpje

Svetovalno središče Pokolpje deluje v prostorih ZIK Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj. Svetovanje poteka:

  • osebno v pisarni na Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj,
  • po svetovalnem telefonu številka 07 30 61 384 in 07 30 61 380
  • po elektronski pošti na naslovih: irena.bohte@zik-crnomelj.si in jasmina.kolbezen@zik-crnomelj.si.

Poleg svetovanja na sedežu središča svetovanje poteka tudi na svetovalnih točkah:

  • v Krajevni knjižnici Semič, v torek, 22. avgusta 2017, od 17. do 19. ure,
  • v Knjižnici Metlika, v sredo, 16. avgusta 2017, od 10. do 12. ure,
  • na Centru za socialno delo Črnomelj, vsak ponedeljek od 10. do 12. ure,
  • na Centru za socialno delo Metlika, vsako sredo od 10. do 12. ure.
Svetovanje in informiranje pa poteka tudi pri partnerjih v projektu:

- Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje: http://www.ciktrebnje.si/projekt/svetovalno-sredisce-pokolpje/

- Ljudski univerzi Kočevje: http://www.lu-kocevje.si/.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 04.04.2020, 18:30:07