Svetovalno središče Postojna
Svetovalno središče Postojna deluje v prostorih Ljudske univerze Postojna (http://www.lu-postojna.si/ ), Ljubljanska cesta 2, Postojna. Svetovanje poteka:
  • osebno v pisarni na Ljubljanski cesti 2, Postojna,
  • po svetovalnem telefonu številka
    05 721 12 84 (87), 031 379 944,
  • po elektronski pošti na naslovu:
    svetovalno.sredisce@zavod-znanje.si
 
Svetovalno središče deluje tudi v OE Osnovne šole Antona Žnideršiča - Ljudski univerzi Ilirska Bistrica (Rozmanova ulica 25b, Ilirska Bistrica) in sicer:

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 18.08.2022, 08:27:12