Svetovalno središče Ptuj
Svetovalno središče Ptuj deluje v prostorih Ljudske univerze Ptuj (http://www.lu-ptuj.si/), Mestni trg 2, Ptuj. Svetovanje poteka:
  • osebno v pisarni na Mestnem trgu 2, Ptuj,
  • po svetovalnem telefonu številka 02 749 21 55,
  • po elektronski pošti na naslovu: svetovanje@lu-ptuj.si.
Svetovalno središče deluje tudi na Ljudski univerzi Ormož (Vrazova ulica 12, Ormož). Več informacij dobite na spletni strani ljudske univerze.

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 04.04.2020, 17:14:05