Svetovalno središče Velenje

Svetovalno središče Velenje deluje v prostorih Ljudske univerze Velenje (http://www.lu-velenje.si/), Titov trg 2, Velenje. Svetovanje poteka:

  • osebno v pisarni Ljudske univerze Velenje na naslovu Titovem trgu 2, Velenje in v prostorih Gaudeamusa (za Gimnazijo Velenje), Trg mladosti 7, Velenje,
  • po svetovalnem telefonu: 03/ 898 54 52 in 040 775 040,
  • po elektronski pošti na naslovu: jasmina.felicijan@lu-velenje.si in biserka.plahuta@lu-velenje.si.


V Svetovalnem središču Velenje.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 25.10.2021, 22:38:35