Svetovalno središče

 

V letih od 2000 do 2005 smo vzpostavili štirinarjst svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, v letu 2017 pa so z delovanjem pričela še tri središča ISIO in sicer v Črnomlju, Ljubljani in Škofji Loki. V Sloveniji jih tako sedaj deluje sedemnajst.

Svetovalna središča za izobraževanje odraslih v Sloveniji so bila vzpostavljena z dvema namenoma:

  1. vsem odraslim zagotoviti kakovostno, strokovno in celostno informiranje ter svetovanje in
  2. povezati čim več ponudnikov izobraževalnih in svetovalnih storitev za odrasle v lokalnem okolju v omrežje ter tako zagotoviti kakovostno, celostno in usklajeno delovanje.

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1) je v letu 2018 definiral, da se svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih umesti v javno službo na področju izobraževanja odraslih. Poleg svetovalne dejavnosti je v javno službo umeščena tudi osnovna šola za odrasle.

Tako je s 1. 1. 2021 pričela delovati javna služba na področju svetovalne dejavnosti v IO. Strokovne podlage za njeno izvajanje so zapisane v Smernicah za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba, ki jih je v juniju 2020 sprejel Strokovni svet za izobraževanje odraslih. Svetovalna dejavnost se izvaja na treh področjih:

  1. pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja,
  2. pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti ter
  3. pri samostojnem učenju.
V letu 2022 svetovalno dejavnost v IO, ki se izvaja kot javna služba izvaja 35 javnih organizacij za IO, ki delujejo po celotni Sloveniji. Njihove kontakte najdete tu

 


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 03.07.2022, 17:17:42