Svetovanje zaposlenim

 Ste zaposleni in iščete nova znanja? Bi radi dokončali ali nadaljevali izobraževanje, ovrednotili že pridobljeno znanje ali pridobili certifikat? Želite bolje opravljati svoje delo ali pa načrtujete spremembo karierne poti?

Ste delodajalec in želite razviti oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi narave dela, potreb trga dela, večje zaposljivosti in mobilnosti pa tudi osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi?

Izobraževalne organizacije za odrasle, izbrane na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informirana in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, zaposlenim ponujajo brezplačno svetovalno pomoč pri načrtovanju njihove osebne in karierne poti:

  • z izbiro primernega izobraževanja ali usposabljanja,
  • ugotavljanjem že pridobljenega znanja,
  • s spremljanjem med izobraževanjem in
  • podporo ob njegovem zaključku. 

Svetovanje, ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja lahko poteka pri delodajlcu, lahko pa se zaposleni na izvajalce obrnejo tudi sami. Izvaja se za:

  • pridobitev izobrazbe na višji ravni od že dosežene,
  • pridobitev nacionalnih kvalifikacij (NPK) in temeljnih poklicnih kvalifikacij (TPK),
  • pridobitev ali dvig splošnih in poklicih kompetenc,
  • pridobitev različnih certifikatov (npr. o znanju slovenskega in tujih jezikov).

Več informacij dobite na spletnih straneh izvajalskih organizacij iz cele Slovenije, ki jih najdete na povezavah spodnjega zemljevida.Strokovno podporo izvajalcem nudi Andragoški center Slovenije v okviru projekta "Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformlano pridobljenega znanja 2016-2021".

Omenjene dejavnosti financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, datum izpisa: 18.10.2018, 12:06:12